Clàr nan sgeulachdan

LE ÀIREAMHAN FHACLAN & FAD NAN SGEULÀireamh fhaclanFad an sgeòil
1Bàs Arca Dubh9426.35
2Bàs Chù Chulainn GM7885.44
3Bàs Mac Chù Chulainn GM10096.46
4Breith Fhinn9896.57
5Ceòl Fhinn GM7475.31
6Coire Fhinn GM10597.38
7Cù Chulainn & Sgiath GM12979.30
8Deirdre nam Bròn GM143710.05
9Diarmad & Gràinne174012.41
10Dùsgadh nam Fianna3902.46
11Fionn, Oscar & a’ Mhuilidheartach Bhuidhe7365.28
12Fraoch GM8476.02
13Gaisge Oscair GM3892.42
14Gràinne agus am Buidseach Grìs-fhionn GM173912.32
15Luath, an Cù Slànachaidh GM6604.33
16Mar a Chaill & a Fhuair Bran a Dhathan9416.28
17Mar a Fhuair Fionn Ainm11257.34
18Mar a Fhuair Fionn a-rithist an Cù Glas10477.35
19Mar a Fhuair Fionn Bran192513.42
20Oisean agus Banrigh nan Sìthichean GM168211.49

TOTAL21,489148 mion. + 38 diogan

GM: Story from George MacPherson

%d bloggers like this: